Контроль здоров’я рибної продукції, призначеної для споживання людиною || Практичний довідник аграрного експортера до ЄС 2. Нетарифні бар’єри

Медичні вимоги направлені на дотримання загальних умов здоров’я людей і тварин з метою уникнення передачі захворювань серед населення і тварин. Імпорт риби та продуктів аквакультури, призначених для споживання людиною, повинен відповідати загальним вимогам здоров’я.
Ключові вимоги
• Генеральний директорат Європейської комісії з охорони здоров’я і захисту споживачів застосовує процедуру оцінки кандидата з третьої країни щодо відповідності вимогам ЄС, які стосуються умов здоров’я людей і тварин, де одним з етапів є перевірка на місці командою фахівців Управління харчових продуктів і ветеринарії. Після затвердження третьої країни або її частини, країну буде додано до списку авторизованих країн стосовно цього конкретного виду тварин. Ці списки публікуються в Офіційному журналі ЄС.
• Партія повинна супроводжуватися сертифікатом здоров’я, підписаним офіційним ветеринаром компетентного органу в третій країні-експортері, що засвідчує придатність тварин для експорту в ЄС. Існують різні види сертифікатів, зазначені в законодавстві ЄС, що варіюються в залежності від видів та передбачуваного використання відповідних тварин, а також санітарної групи, до якої третя країна була призначена Європейською комісією, та/або спеціальних вимог, встановлених для цих конкретних тварин.
• Після прибуття партія та супроводжувальні сертифікати мають бути перевірені ветеринарами відповідно до положень, викладених у Директиві № 91/496/ЄС *23. Після застосування процедур, передбачених Регламентом (ЄС) № 282/2004 *24, результат перевірки має бути зазначений у загальному ветеринарному документі на ввіз.
Розміщення на ринку ЄС отруйних риб сімейств Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae і рибних продуктів, що містять біотоксини, такі, як сигуатера або м’язопаралізуючі, заборонено відповідно до Регламенту (ЄС) № 853/2004 *25.

23 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0496&from=EN
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0282&from=en
25 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:en:PDF

Отже, такі продукти можуть бути імпортовані в ЄС лише з третіх країн, включених до списку країн, що мають дозвіл на цей вид продуктів, супроводжуються відповідними сертифікатами і пройшли обов’язковий контроль у відповідній інспекції прикордонного поста держави-члена.
Свіжі рибні продукти, що потрапили в ЄС безпосередньо з рибальського судна, яке ходить під прапором третьої країни, підлягають під іншу схему контролю стану здоров’я, що викладена в Додатку III Регламенту (ЄС) № 854/200426.
Контроль здоров’я рибної продукції, не призначеної для споживання людиною
Імпорт риби та продуктів аквакультури, не призначених для споживання людиною в Європейському Союзі, повинен відповідати загальним умовам здоров’я населення і тварин, спрямованим на забезпечення високого рівня здоров’я і безпеки та уникнення поширення інфекційних захворювань, що є небезпечними для людей і тварин.
Ключові вимоги
Ключові вимоги щодо контролю здоров’я рибної продукції, не призначеної для споживання людиною, є ідентичними до ключових вимог щодо контролю здоров’я рибної продукції, призначеної для споживання людиною.
Такі продукти можуть бути імпортовані в ЄС лише з ухвалених установ третіх країн, включених до списку країн, що мають дозвіл на цей вид продуктів, супроводжуються відповідними сертифікатами і пройшли обов’язковий контроль у відповідній інспекції прикордонного поста держави-члена.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (про рибу сторінка 59): Практичний_довідник експорт до ЕС (1)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Напишіть відгук

wpDiscuz